Εταιρεία

Μέσα από είκοσι δύο χρόνια εμπειρίας στην εμπορία δερμάτων, συνθετικών
δερμάτων και υφασμάτων, γεννήθηκε η «Α.ΣΤΕΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.». Με
αντιπροσωπείες από εταιρείες με ποιοτικές πρώτες ύλες αλλά και
πρωτοποριακό σχεδιασμό, συνεχίζουμε τη δυναμική πορεία μας στο χώρο
της υποδηματοποιΐας, της ένδυσης και δερματίνων ειδών. Πάντα
καινοτόμοι, έτοιμοι να δεχθούμε κάθε πρόταση, με συνεχείς έρευνες για
νέες ιδέες και υλικά, το προσωπικό της «Α.ΣΤΕΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.»
βρίσκεται πάντοτε πρόθυμα στη διάθεση των πελατών για την καλύτερη
εξυπηρέτησή τους.