Υφάσματα

Υφάσματα που σας προκαλούν να δημιουργήσετε ελκυστικά προϊόντα (υποδήματα,τσάντες).