Υφάσματα

Υφάσματα που σας προκαλούν να δημιουργήσετε ελκυστικά προϊόντα (υποδήματα,τσάντες).

Υλικά υποδηματοποιίας

Επιλογή υλικών υποδοιματοπoιίας μέσα από μια μεγάλη γκάμα.

Μπορείτε να κατεβάσετε τον κατάλογο για τα υλικά υποδυματοποιίας από τον παρακάτω σύνδεσμο